Vi er et Digitalt Standard Bogføringssystem
| |

Vi er et Digitalt Standard Bogføringssystem

Vi er et Digitalt Standard Bogføringssystem

Det betyder, at du kan vælge e-Regnskabs som dit fremtidige økonomisystem og leve op til kravene i den nye bogføringslov.

Vi har modtaget bekræftelse på, at vi er et Digitalt Standard Bogføringssystem og dermed at vi står på den berømte liste over systemer som er godkendte Digitale Standard Bogføringssystemer, som offentliggøres den 2. januar 2024

Vores registreringsnummer er fob632516

Digitalisering er snart et krav for 300.000 virksomheder

De første virksomheder som skal anvende et Digitalt Standard Bogføringssystem er de virksomheder som har regnskabsår startende fra 1. juli 2024. Rigtig mange virksomheder skal anvende et Digitalt Standard Bogføringssystem fra 1. januar 2025.

Senere skal yderligere 126.000 virksomheder anvende et Digitalt Standard Bogføringssystem.

100 % digital eller semidigital

At man har og anvender et Digitalt Standard Bogføringssystem er ikke ensbetydende med at man er 100 % digital. Virksomhederne skal tage stilling til om, de vil være 100 % digitale eller kun semidigitale.

Vores sikkerhed er din sikkerhed

Vi har udviklet et sikkerhedskoncept som gør at kunderne på e-Regnskab kan føle sig trygge.

Konceptet indbefatter at alle bilag er krypteret samt sikkerhedskopiering af databasen er krypteret.

Du kan læse om dette her https://hallerup.net/vores-sikkerhed-er-din-sikkerhed-data-og-kommunikation-krypteret/

Nu er vores sikkerhed kontrolleret og certificeret med en revisorerklæring af typen ISAE 3402.

Digitaliseringen fortsætter i højt tempo

Kravene til digitalisering af det danske samfund og de danske virksomheder stopper ikke den 1. januar 2024. Ny lovgivning er allerede på vej i lovgivningsprocessen.

Vi støtter fuldt ud, alt ny lovgivning som gør danske virksomheder mere digitale, og dermed mere konkurrencedygtige.

Det er udført adskillige undersøgelser der viser at virksomheder som er 100 % digitale tjener mere end virksomheder som er semi digitale eller slet ikke digitale.

Digitalisering er ikke kun bogføringsloven

Siden første udkast kom til ny bogføringslov er der blevet skrevet meget om bogføringsloven. Det er interessant fordi bogføringsloven har haft næsten nul fokus i rigtigt mange år. Det har den nu.

Helt grundlæggende skal virksomhederne selvfølgelig leve op til lovgivningen, men det vigtigste i digitaliseringsprocessen er ikke lovgivningen, det er virksomheden.

Virksomhederne kan opnå store fordele ved at lade sig digitalisere. Nogle af fordelene er følgende:

  • Hurtig adgang til data, herunder bogføringsdata
  • Let adgang til alle fakturaer, aftaler, fakturagrundlag og udkast til fakturaer.
  • Nem adgang til sager, medarbejdertimer, løngrundlag
  • Overblik over aktuelle tilbud som ligger i pipeline.
  • Indblik i indtjening, likviditetssaldo og udvikling, tilgodehavender og gæld

Alle disse informationer har enhver virksomhedsejer eller direktør brug for på daglig basis og informationerne skal være 100 % opdateret.

Udover virksomhedens ledelse, er der mange andre medarbejdere i virksomheden som har brug for delelementer af ovenstående for at de kan levere en tilfredsstillende indsats, men også for at virksomheden kan få det optimale output, af deres arbejdsindsats. 

Informationer skal være realtime

Vi har alle prøvet det. Vi får nogle informationer pr. en dato, som ligger 14 dage tilbage i tiden.

Som modtager af disse data begynder den menneskelige hjerne at regne ud, hvordan verden ser ud i dag, på grundlag de modtagne informationer.

I dag skal vi have realtime data.

Ikke opdaterede informationer er blot tørre tal. Realtime opdaterede data er værdifulde og data man kan handle på.   

Vil du vide mere kontakt vores salgschef Anders Sjøgreen

Lignende indlæg