Skyldig løn og skyldig feriepenge skal være korrekte
| |

Opgørelse af visse forpligtelser – automatisk med e-Regnskab

Virksomheder som gerne vil have en korrekt periodeopgørelse eller skal udarbejde en årsrapport, har brug for at opgøre og bogføre forpligtelser pr. en bestemt dato, for så vidt angår:

  • Skyldige lønninger
  • Feriepengeforpligtelser

Arbejdet med at finde grundlaget for opgørelse af disse forpligtelser, beregne og bogføre forpligtelsen kræver i mange virksomheder store ressourcer og dermed mange timer.

Mange virksomheder har ikke ressourcerne og viden til at gøre dette arbejde, hvorfor det overlades til selskabets revisor og dermed kommer det til at koste virksomheden mange tusinde kroner at opgøre disse forpligtelser.

I e-Regnskab opgøres de automatisk. Der er selvfølgelig nogle forudsætninger som skal være opfyld.

Disse er:

  • Alle medarbejdere skal lave timeregistrering (dette bliver faktisk lovpligtigt fra 1. juli 2024)
  • Medarbejderne registrerer hvornår man holder ferie
  • Virksomheden anvender lønsystemet i e-Regnskab.

Automatisk opgørelse af visse forpligtelser

Når medarbejderne registrerer deres arbejdstid og virksomheden betaler for arbejdstiden ved at udbetale løn, så er e-Regnskab i stand til at udregne virksomhedens forpligtelser på en bestemt dato, man vælger.

Herved kan e-Regnskab opgøre virksomhedens skyldige lønninger, men også virksomhedens skyldige feriepengeforpligtelser.

I dag skal man trykke på en knap og forpligtelserne bogføres automatisk. En dag behøver man måske heller ikke at trykke på nogen knap. Det sker blot automatisk. 

I e-Regnskab arbejder vi på at fjerne kedeligt og tidskrævende arbejde. Med automatisk opgørelse af visse forpligtelser i form af skyldig løn og feriepengeforpligtelser fjerner vi kedeligt og tidskrævende regnskabsarbejde.

Hvis du i dag har overladt denne opgave til din revisor vil du med e-Regnskab spare mange tusinde kroner på din revisorregning.   

Vil du vide mere kontakt vores salgschef Anders Sjøgreen

Lignende indlæg