Digitalisering fortsætter i højt tempo
| |

Licens til at drive virksomhed

e-Handel kommer med digitale indkøb

Mange virksomheder som handler med offentlige virksomheder, vil fra 2025 blive stillet overfor et krav om, at hvis man vil handle med offentlige virksomheder, skal det ske via e-Handel, det vil sige med

  • e-Katalog
  • e-Ordre
  • e-Ordrebekræftelse
  • e-Faktura

Kan man ikke leve op til dette, vil offentlige virksomheder, blot vælge en anden leverandør.

Er dette blot yderligere byrder til dansk erhvervsliv. Ja hvis man har den forkerte systemudbyder.

Store besparelser til alle

Der udsigt til en yderligere digitalisering og mere effektiv virksomhedsdrift.

Det er såvel den sælgende som den købende virksomhed som får andel i de store besparelser.

e-Handel er for alle og når virksomhederne opdager

  • hvor nemt det er at handle
  • hvor stort et potentiale
  • samt hvor store besparelse

der er ved e-Handel, så er vores vurdering at udbredelsen vil gå hurtigt.

Standarderne kommer

Faktisk har standarderne eksisteret i mange år, men er kun meget få har brugt dem.

Nu opdateres OIOUBL standarder så de følger de internationale standard PEPPOL.

Allerede i foråret 2024 kommer de første release med e-Katalog og e-Ordre dokumenter og disse skal understøttes i november 2024

I foråret 2024 sendes bekendtgørelse om standarder for e-Faktura og digitale indkøb (e-Handel) i høring og bekendtgørelsen vil træde i kraft den 1. juli 2024

Dette er muligt fordi lov om fælles digital infrastruktur til elektroniks dataudveksling ved samhandel og rapportering blev vedtaget i folketinget i december 2023.

Erhvervsstyrelsen arbejder med disse standarder og sikre at lovgrundlaget er på plads for at offentlige virksomheder kan kræve handel via e-Handel.

Virksomhederne skal ikke glemme at det bliver krav, fra måske 2026 eller 2027, at alt fakturering mellem alle danske virksomheder skal ske ved at sende en e-Faktura.

Bogføringslov og meget mere

I 2024 skal mange virksomheder tage stilling til om de opfylder bogføringslovens krav om anvendelse af et Digitalt Standard Bogføringssystem og selvom de gør, vil mange alligevel benytter lejligheden til at overveje om det er det rigtige system de har til understøttelse af deres kommende digitale udvikling i kommende år.

En af de mange elementer virksomhederne bør inddrage i disse overvejelser, bør være om systemet, i det kommende år vil tilbyde mulighed for e-Handel, direkte fra det Digitale Standard Bogføringssystem.

Valg af det rigtige system har aldrig været vigtigere

Hvis man skal vælge nyt system i nær fremtid, bør muligheden for et 100 % integreret e-Handel udgøre en afgørende parameter.

Man skal allerede nu, som virksomhed begynde at overveje hvordan man opretholder sin ”Licens til at drive virksomhed” i fremtidens digitale verden.

Vil du vide mere kontakt vores salgschef Anders Sjøgreen

Lignende indlæg