|

Kan revisor bruge e-Regnskab i sit arbejde

revisor bliver mere effektive – hvis de arbejder i dit e-regnskab – så inviter dem ind i din verden

JA – meget gerne.

Revisorer kan få en revisoradgang, når revisionsfirmaet er oprettet. Her kan oprettes medarbejdere, som må logge ind i kundernes regnskab.

Revisor kan med et højreklik på en transaktion:

  • Ompostere
  • Periodisere
  • Oprette transaktion

Hermed skal revisoren ikke lave bogføringskladder, men blot højreklikke og foretage sin transaktioner.

Revisor kan ligeledes arkivere sine arbejdspapirer i e-Regnskab, idet omfang det er påkrævet efter bogføringslovens bestemmelser.

Hvad er det, som revisor typisk skal foretage sig i en kundes bogholderi:

  • Omposteringer på mellemregninger mellem driftsselskab og et eventuelt holdingselskab
  • Bogføring af sambeskatningskat mellem selskaberne.
  • Renteberegning af mellemregningskonti mellem moder og datter virksomhed eller mellem associerede og tilknyttede virksomheder.  
  • Udbetalt udbytte kan være bogført forkert.
  • Betalt aconto skat
  • Regulering af igangværende arbejder efter revisors gennemgang og efter aftale med kunden
  • Regulering af varebeholdninger efter revisors gennemgang og efter aftale med kunden.
Kan en revisor bruge e Regnskab i sit arbejde

Herudover så oplever vi lejlighedsvis, at vi har bogført udgifter i et driftsselskab som skulle bogføres i et andet selskab. Årsagen til at dette sker, er vores regnskabskonsulenter ikke har samme overblik som virksomhedens revisor, som sidder med det store overblik.

Når revisor har en rigtige balance, kan revisor udlæse en CSV-fil og indlæse i det revisions- og regnskabsprogram som revisor anvender.

På den måde bliver der færre ingen efterposteringer og det er meget mere effektivt for revisor, at revisor ikke skal sidde og lave efterposteringer i sit regnskabsprogram eller i Excel.

Herudover er det i overensstemmelse med bogføringsloven at revisors arbejdspapirer som dokumenterer virksomhedens transaktioner herunder transaktioner som revisor foretager, skal forefindes i det digitale standardbogføringssystem.

Vil du vide mere?

Få yderligere overblik over lovgivning til, hvordan du kommer i gang og funktionalitet i
e-Regnskab i vores Spørg og få svar sektion.

Lignende indlæg