Digitalisering

|

Der er store besparelser ved digitalisering

fravælg semidigitale løsninger – fordi det kan være dyrt for dig Regeringen og Erhvervsstyrelsen har ved udarbejdelsen af den nye bogføringslov anført i bemærkningerne til lovteksten, at besparelsen ved indførelsen af den nye bogføringslove for danske virksomheder er ca. 9 mia. kroner. Der bruges ca. 30 mia. i Danmark på administration. Vi mener at besparelsen…

|

Digitalisering øger din indtjening

Digitalisering øger din indtjening Det er bevist via adskillige undersøgelser at virksomhederne øger sin indtjening ved digitalisering. Vi kan også se det hos vores kunder. Årsagen er, at virksomheden bliver strømlinet samt at ledelsen har adgang til alt og derfor bedre kan følge med i virksomhedens økonom. Realtime opdatering af virksomhedens bank og dermed bogføring…

|

Digitalisering giver dig frihed, så du kan få et balanceret liv

digitalisering handler også om de bløde værdier – dem som ikke så nemt kan måles – men de kan mærkes Vi har mærket det på vores egen krop. Vi har også hørt det fra kunderne. Det sidste er det vigtigste. Digitalisering giver overblik og indblik og som følge af de mere effektive arbejdsmetoder, så får…

|

Digitalisering er sund fornuft

vidste du, at 67 % af virksomhederne foretrækker deres virksomhed samlet i et system Vi har i mange år haft IT-systemer i de danske virksomheder. Der er dog det grundlæggende problem med disse IT-systemer, at de er bygget op omkring en organisationsmodel, som ikke længere består, hvor medarbejderne har forskellige funktioner og beføjelser, og når…