Alle skal lave tidsregistrering
| |

Timeregistrering – alle virksomheder skal

Elektronisk tidsregistrering bliver obligatorisk i alle danske virksomheder fra 1. juli 2024

Lovgivningen er på vej gennem høringsprocessen.

Loven udspringer af en EU-dom fra 2019.

Kravet er, at alle virksomheder skal indføre et elektronisk tidsregistreringssystem, hvor daglig registrering af arbejdstid er muligt, for at sikre

 • At gældende hviletidsbestemmelser overholdes
 • At reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid overholdes

Krav til tidsregistreringssystem

Tidsregistreringssystemet skal være

 • Objektivt
 • Pålideligt
 • Tilgængeligt

Tidsregistreringssystemet skal ligeledes registrere hvornår på dagen arbejdet er udført.

Data skal opbevares i 5 år.

Selvtilrettelæggere

Reglerne glæder ikke for selvtilrettelæggere, som er defineret som medarbejdere som

 • Selv bestemmer hvornår og hvordan arbejdet udføres
 • Ofte vil være ledelsesmedlemmer med betydelige beføjelser til at træffe selvstændige beslutninger
 • Har en betydelig grad af frihed og selvstændighed i udførelsen af arbejdet.

Ansættelseskontrakter skal ændres

Medarbejdere som er er selvtilrettelæggere skal have en ny ansættelseskontrakt hvoraf det fremgår at medarbejderen er selvtilrettelægger.

Politik for arbejdstidsregistrering

Virksomheden skal have en klar og tydelig og udførlig politik om arbejdstidsregistrering, som informerer medarbejderne hvad er arbejdstid og hvad er ikke arbejdstid, og hvad der skal registreres hvornår og hvordan.

Arbejdsgiveren har pligt til at overvåge og kontrollere tidsregistreringen, for at sikre at regler overholdes, at data er korrekte samt medarbejderen ikke er farezonen for at overskride ugentlige og daglige hviletid og at arbejdsgiver kan dokumentere at der er iværksat nødvendige tiltag for at medarbejderne overholder reglerne i arbejdstidsloven og arbejdsmiljøloven.

Sanktioner

Sanktioner for ikke at overholde reglen om en maksimal arbejdstid på 48 timers er mellem kr. 25-50.000.

Her er et tidsregistrering redskabet til at dokumenterer arbejdstiden.

Tidsregistrering skal selvfølgelig

Tidsregistrering skal selvfølgelig være en integreret del af virksomhedens økonomistyring.

I e-Regnskab er tidsregistrering en integreret del af pakken, hvor der holdes styr på

 • Overtid
 • Undertid
 • Flexsaldo
 • Ferie til rest
 • Sygdom
 • Fritvalgsordning
 • Særlig opsparing
 • Feriepengeforpligtelse

Ligeledes er lønbehandling, bogføring og udbetaling en del af pakken i e-Regnskab og så er næsten alt automatisk.

Virksomhedens forpligtelser kan løbende opdateres og bogføres, fordi e-Regnskab holder styr på forpligtelserne.

Tidsregistrering skal være nemt – så er det en mindre byrde

Tidsregistrering kan i e-Regnskab ske fra webudgaven, men også fra mobilappen. Herudover kan tidsregistrering planlægges frem i tiden.

Der kan opsættes regler for hvornår tidsregistreringen skal være udført og den daglige tidsregistrering kan kontrolleres af virksomhedens ledelse, i en samlet oversigt.

Digital standard Bogføringssystem

300.000 virksomheder skal startende fra 1. juli 2024 have et Digitalt Standard Bogføringssystem og nu skal de samme virksomheder – plus lidt flere – også have et tidsregistreringssystem.

e-Regnskab er et Digitalt Standard Bogføringssystem fra 1. januar 2024.

Læs også på Børsen https://borsen.dk/advertorial/nu-kommer-eu-kravet-der-gaelder-alle-virksomheder-timeregistrering

Vil du vide mere kontakt vores salgschef Anders Sjøgreen

Lignende indlæg