| |

Søg og du skal finde

Vi har beskrevet hele e-Regnskab og krydret det med

  • Forklaring på hvordan det virker
  • Hvad de enkelte områder skal bruges til
  • Effektiv virksomhedsdrift på e-Regnskab

Søg og du skal finde erstatter ikke vores gode support, men er tilgængelig døgnet rundt og består af næsten 90 beskrivelser. Er opbygget efter den struktur som findes i dit e-Regnskab og som du kunder og er fortrolig med.

Søg og du skal finde er ikke offentlig tilgængeligt. Du finder det på Din forside i e-Regnskab og hedder “Uddannelse”

Formålet med Søg og du skal finde er:

Bedre information

Bedre information til eksisterende kunder om funktionalitet og muligheder

Søgemaskine

Der er indbygget en søgemaskine hvis du har et konkret problem og gerne vil undersøge noget.

Undervisningsmateriale

Søg og du skal finde vil vi bruge som undervisningsmateriale og et supplement i forbindelse med vores opstart af nye kunder på e-Regnskab.

Vil du vide mere kontakt vores salgschef Anders Sjøgreen

Lignende indlæg