|

Prisberegning

Vores pris er ca. kr. 300 pr. medarbejder pr. måned alt inklusive

Den månedlige pris for adgang til e-Regnskab beregnes efter virksomhedens størrelse, hvilket vil sige hvor mange bilag og ansatte virksomheden har, samt en række andre forhold.

Prisen er i gennemsnit ca. kr. 300 pr. måned pr. medarbejder. Prisen inkludere alt hvad du har brug for og omfatter

  • Sagssystem
  • Lagersytem
  • Lønsystem
  • Bogføringssystem
  • Integration med din bank
  • Adgang til vores robotter

e-Regnskab er således særdeles konkurrencedygtigt i forhold til andre produkter på markedet, specielt når der henses til den effektiviseringsgrad som virksomheden opnår ved implementering af e-Regnskab i virksomheden.

Virksomheden får et tilbud på en månedlig pris ved starten og her fremgår betingelserne og stykprisen. Vi kører prisberegninger på samtlige kunder hvert kvartal, hvilket kan betyde, at prisen kan stige eller falde, hvis virksomhedens aktivitet falder eller øges.

Prisberegning

Vil du vide mere?

Få yderligere overblik over lovgivning til, hvordan du kommer i gang og funktionalitet i
e-Regnskab i vores Spørg og få svar sektion.

Lignende indlæg