|

Planlæggeren kan bruges på flere måder

bedre planlægning – bedre overblik – bedre indtjening

Hvis det ikke er dig som har planlagt hvad medarbejderne skal lave, men medarbejderne selv vælger hvad de laver, kan du bruge planlæggeren til at følge med i hvad medarbejderne laver.

Den giver et godt overblik over hvad der udføres. Har du mange medarbejdere så overblikket bliver forstyrret af de mange data, så vælger du at opdele medarbejderne i grupper eller teams, og så kan de se data gruppevis eller for hvert team.  

Planlæggeren kan bruges på flere måder

Du kan ligeledes følge med hvem som er syge og hvem som er på ferie.

Er det virksomheden som bestemmer hvad medarbejderne skal lave, så får medarbejderen planlægningen præsenteret i sin kalender på mobilen og skal blot godkende tidsforbruget hvorvidt det anførte tidsforbrug stemmer overens med virkeligheden.

Planlæggeren er et værdifuldt redskab til at styre sin virksomhed samt følge med i hvad der sker, selvom du skulle have mange medarbejdere under dig.

Vil du vide mere?

Få yderligere overblik over lovgivning til, hvordan du kommer i gang og funktionalitet i
e-Regnskab i vores Spørg og få svar sektion.

Lignende indlæg