Opret postering, ompostering og periodisering
| |

Opret direkte fra balancen

Det lyder ikke som noget særligt, men det er det for dem som arbejder med det hver dag.

Man kan oprette følgende direkte fra balancen.

 • Opret postering
 • Opret ompostering
 • Opret periodisering

Skal man udføre en af ovenstående handlinger, skal der skiftes til et andet område og transaktionen skal udføre med såvel debet som kredit.

I e-Regnskab højreklikker man blot og ovenstående handlinger kan udføres uden debet og kredit.

Opret postering

Opret postering kan bruges til bogføring af årsafslutningsposter.

 • Bogføring af afskrivninger
 • Bogføring af skyldig selskabsskat
 • Bogføring af sambeskatningsbidrag
 • Bogføring af udskudte skatter
 • Bogføring af tilgodehavende og skyldig poster som ikke er periodiseringer
 • Bogføring af regulering af værdien af varebeholdninger
 • Bogføring af regulering af værdien af igangværende arbejder
 • Bogføring af andre omposteringer

Opret ompostering

Opret ompostering anvendes hvis man synes at en postering er bogført på den forkerte konto.

Opret periodisering

Oprettes periodisering, bogføres periodiseringerne automatisk, samt der findes en mulighed, for at genere en afstemning og specifikation af periodeafgrænsningsposterne.

Vi arbejder på at afskaffe Excel  

Der er ikke noget galt med Excel.

Excel er det meste anvendte værktøj i verden i forbindelse med regnskabsarbejde. Vi arbejder på at afskaffe Excel, når man arbejder i e-Regnskab og vi er godt på vej.

Mere effektivt regnskabsarbejde

Ovenstående muligheder gør regnskabsarbejdet mere effektivt med e-Regnskab.

Vil du vide mere kontakt vores salgschef Anders Sjøgreen

Lignende indlæg