| | |

Ny lovgivning – Klar, parat, tidsregistrér! 

Fra den 1. juli 2024 træder nye regler om tidsregistrering af arbejde i kraft. Dette bygger på en beslutning, der blev truffet den 23. januar 2024 af Folketinget om ændringer i arbejdstidsloven. Lovkravet forlanger at alle virksomheder implementerer og benytter et tidsregistreringssystem.  

Men hvorfor alt dette besvær, tænker du måske. Formålet er at sikre, at du og alle dine medarbejdere kan holde styr på jeres arbejdstid og dermed dokumentere, at I overholder lovens krav, inklusivt den berømte 48-timers regel. Så undgår I for mange overarbejdstimer og stress i det daglige. Det sikrer dermed også den generelle sundhed i arbejdslivet. 

Vær opmærksom på følgende:

Næsten alle virksomheder er omfattet af de nye regler, men der er undtagelser for såkaldte “selvtilrettelæggere” defineret som specifikt to grupper:

  • Dem, der ikke kan forud planlægge deres arbejdstid på grund af deres jobs karakter. 
  • Dem, der selv styrer deres arbejdsdag, træffer beslutninger på egen hånd eller har ledelsesmæssige opgaver. 

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at medarbejdere, som er selvtilrettelæggere, skal have en ny ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, at medarbejderen er selvtilrettelægger. 

Virksomheden skal have en klar, tydelig og udførlig politik om arbejdstidsregistrering, som informerer medarbejderne om, hvad der indgår i arbejdstiden, og hvad der ikke indgår i deres arbejdstid, samt hvad der skal registreres hvor, hvornår og hvordan. 

Arbejdsgiveren har pligt til at overvåge og kontrollere medarbejdernes tidsregistrering. Her skal du være særligt opmærksom på, at medarbejderne ikke er i farezonen for at overskride reglen for ugentlig og daglig hviletid. Samtidig skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at der i virksomheden er iværksat de nødvendige tiltag for at sikre, at medarbejderne overholder reglerne i arbejdstidsloven og arbejdsmiljøloven.

Det er med god grund, at du som arbejdsgiver skal holde et skarpt øje med medarbejdernes tidsregistrering. Fordi foruden at opretholde et sundt arbejdsliv ved at fastholde medarbejdernes timer inden for rimelighedens grænser, undgår du også bøder – såkaldte sanktioner. Såfremt at 48-timers reglen ikke bliver overholdt, risikerer virksomheden at modtage sanktioner på mellem kr. 25.000-50.000. 

Gør tidsregistreringen nem og smart 

Nu bliver du måske en lille smule forpustet over alt det, du skal forholde dig til. Men træk vejret roligt – tidsregistreringen behøver ikke at blive en besværlig og anstrengt del af den daglige arbejdsgang eller generelle økonomistyring. 

I e-Regnskab bliver tidsregistreringen en integreret del af hele virksomhedens økonomistyring. Her sørger vi blandt andet for at holde styr på følgende: 

  • Overtid 
  • Undertid
  • Flexsaldo
  • Ferie til rest 
  • Sygdom 
  • Fritvalgsordning 
  • Særlig opsparing 
  • Feriepengeforpligtelse 

Ligeledes er lønbehandling, tilbudshåndtering og udbetaling, en del af den samlede pakke i e-Regnskab – og næsten alt er automatisk. 

Papirarbejdet behøver du heller ikke bekymre dig om, for din virksomheds forpligtelser kan løbende opdateres og bogføres, fordi vi i e-Regnskab holder styr på forpligtelserne. 

HallerupNet tror på at simplificere processerne for dig, derfor siger vi “ændre teknologien, ikke menneskerne og deres arbejdsgang.” Tidsregistreringen skal derfor ikke være en hæmsko i arbejdsdagen, men i stedet et redskab, der forløser. I e-Regnskab kan tidsregistreringen ske fra webudgaven eller mobilappen, så medarbejderne nemt kan registrere deres timer, uanset hvor de befinder sig.

Derudover kan tidsregistrering i e-Regnskab planlægges frem i tiden. Det betyder at en administrator kan simplificere registreringen yderligere for medarbejderne, og samtidigt indskrive specifikke opgaver, forventet til den ønskede arbejdstid.  

Vores kommende banebryder 

Hos e-Regnskab er vi allerede i gang med at udvikle et system, der automatiserer registreringen af normtiden for medarbejdere med faste arbejdstider. Det bliver en sand banebryder! 

Så Klar, parat, tidsregistrér! Det er tid til at få styr på arbejdstiden og sikre, at din virksomhed er klar til at leve op til de nye krav fra den 1. juli 2024. 

Lær mere om hvordan e-Regnskab kan hjælpe dig i det daglige. Book et gratis og uforpligtende møde med os nu!

Følg med i vores hverdag:

Lignende indlæg