Momsindberetning; Udregn moms; Beregn moms; Momskoder; Nem moms; Momsregnskab
|

Moms i e-Regnskab

Nye momskoder

e-Regnskab har fået nye momskoder. Det er ikke, fordi det var noget galt med de gamle momskoder, men den nye bogføringslov kræver, at vi implementerer nye momskoder, som SKAT har defineret.

Momsrobot

Samtidig med implementering af disse nye momskoder, har vi udviklet en momsrobot, som i realtime sandsynliggør en virksomheds momsberegning året rundt.

Momsrobotten erstatter den momssandsynliggørelse, som tidligere blev udarbejdet i Excel, og som virksomheden, bogholderen og eller virksomhedens revisor udarbejder hver gang, der indberettes moms for en virksomhed

Moms API

Vi har udviklet direkte integration til SKAT, hvor vi fra server til server kan foretage momsindberetning for virksomhederne direkte fra dit e-Regnskab.

Når indberetningen er færdig, kan du godkende betalingen i din Bank i e-Regnskab.

Vi sørger for, at bogføringen sker automatisk bagvedliggende.

Vil du vide mere kontakt vores salgschef Anders Sjøgreen

Lignende indlæg