|

Fremsendelse af en faktura

en faktura skal frem hurtigt og sikkert

Rigtig mange fakturaer sendes forsat som PDF-fakturaer vedhæftet i en mail.

Det giver ikke sikkerhed for levering og dermed modtagelsen. Kan du sende en faktura som e-Faktura – så gør det – det giver væsentlig større sikkerhed for levering.

I de kommende år, bliver det et lovkrav at (næsten) alle virksomheder skal sende og modtage e-Fakturaer. Loven er vedtaget.
Implementeringen venter (Bogføringslovens § 18)

Hvornår erhvervsministeren sætter denne bestemmelse i kraft er uvist for tiden, men der er vores forventning, at det tidligst vi ske efter 1. januar 2026.

Udsendelse af fakturaer til private forbrugere vil forsat skulle sendes som en PDF-faktura vedhæftede i en mail, fordi private brugere kommer ikke til at kunne modtage en e-Faktura, altså lige bortset fra hvis der laves lovgivning som foreskriver, at e-Faktura til privatpersoner skal sendes til personen digitale postkasse.

Fremsendelse af en faktura

Der kan sendes en faktura på følgende måde

  • PDF-Faktura til private
  • PDF-Fakturaer til virksomheder som endnu ikke er tilmeldt et digitalt standardbogføringssystem og dermed er tilmeldt den nye NemHandel infrastruktur
  • e-Fakturaer til et EAN-nummer
  • e-Fakturaer til et CVR-nummer

I dag giver vi alle kunder et EAN-nummer, fordi mange af de virksomheder som kan modtage en e-Faktura kan modtage en e-Faktura til et EAN-nummer.

Alle virksomheder bliver dog pligtig til at tilslutte sig den nye NemHandel infrastruktur, hvor det også er muligt, at sende til et CVR-nummer.

Vi er ikke i tvivl om, at fremtiden er ikke at sende og modtage e-Fakturaer til et EAN-nummer men til et CVR-nummer.

Kan man sende en faktura i en kuvert med postvæsenet. Nej er ikke muligt, men man kan sende PDF-Fakturaen til sig selv og putte den i en kuvert, eller køre ud og aflevere den personligt.

Vil du vide mere?

Få yderligere overblik over lovgivning til, hvordan du kommer i gang og funktionalitet i
e-Regnskab i vores Spørg og få svar sektion.

Lignende indlæg