Digital bogføring er lig med e-Regnskab som regnskabsprogram
|

Digital bogføring e-Regnskab

Ved du, at du skal have et digitalt bogføringssystem pr. 1. juli 2024. Har du allerede e-Regnskab, har du et allerede et digitalt bogføringssystem.

Kravene til et digitalt bogføringssystem er mindre end de krav, som du lever op til, hvis du har e-Regnskab. Det skal du ikke være ked, for det betyder, at du allerede nu er sikret mod fremtidige krav, som helt sikkert kommer i fremtiden.

Et bogføringssystem har gennem tiden har haft flere navne. Nogle af navnene er følgende:

  • Bogføringssystem
  • Bogføringsprogram
  • Regnskabsprogram
  • Regnskabssystem
  • ERP (Enterprise Ressource Planning)
  • Digitalt Standard Bogføringssystem

Digitalt Standard Bogføringssystem

Digitalt Standard Bogføringssystem er den officielle lovgivningsmæssige benævnelse for fremtiden.

I fremtiden stilles der krav om, at næsten alle virksomheder skal anvende et digitalt standardbogføringssystem, og det kombineret med, at der stilles øget krav til det digitale bogføringssystemer, gør at digitaliseringen for danske virksomheder øges.

Store besparelser for danske virksomheder

Ifølge loven og bemærkningerne til loven, så der udsigt til besparelser for de danske virksomheder på ca. 30 mia. Det er ca. en 1/3 del af virksomhedernes omkostninger til administration.

For at opnå besparelsen så kræver det dog, at virksomheden går all in, det vil sige, at virksomheden bliver 100 % digital og ikke vælger en semi digital løsning, som ofte giver en mindre besparelse.

Samfundet får også fordele

Regeringen har ikke kun indført den nye bogføringslov, for virksomhedernes skyld. Samfundet har ligeledes betydelige fordele ved, at samfundets kontrolmuligheder stiger betragteligt, og dermed bliver det nemmere at ramme virksomheder, som ikke overholder reglerne.

Der svindles for mere end 13 mia. i det danske samfund ifølge SKAT. OECD mener, at tallet er dobbelt så højt.

Det er dette provenu, som regeringen gerne vil have fat i.

Store bøder for manglende overholdelse

Når regeringen har skærpet kravene til virksomhederne, så er man også nødt til at øge bøderne betragteligt, hvis man vi sikre, at virksomhederne overholder reglerne.

Bøderne er helt op til 1,5 mio.

Data er virksomhedens ansvar

Virksomhederne er ansvarlig for, hvor virksomhedens data befinder sig samt at virksomhedens kontrolspor er intakt.  Det lyder da meget rimeligt.

Men, at en dansk virksomhed skal kontrollere, at det digitale standardbogføringssystem opbevarer virksomhedens data og kontrolsporet i overensstemmelse med bogføringsloven, er ikke et rimeligt krav. Det burde være bogføringssystemet, som garanterer dette overfor virksomheden.

Vil du vide mere kontakt vores salgschef Anders Sjøgreen

Lignende indlæg