|

Der er store besparelser ved digitalisering

fravælg semidigitale løsninger – fordi det kan være dyrt for dig

Regeringen og Erhvervsstyrelsen har ved udarbejdelsen af den nye bogføringslov anført i bemærkningerne til lovteksten, at besparelsen ved indførelsen af den nye bogføringslove for danske virksomheder er ca. 9 mia. kroner.

Der bruges ca. 30 mia. i Danmark på administration.

Vi mener at besparelsen for de Danske virksomheder er større end de 9 mia.

Digitalisering er blevet et lovkrav

De danske virksomheder skal ikke være kede af, at det er blevet et lovkrav med den nye bogføringslov, at de skal digitaliseres.

Problemet er blot at nogle af de systemer som bliver godkendt som digitale standard bogføringssystemer, de er ikke digitale, men semidigitale.

Det helt store problem ved den nye bogføringslov er hastigheden hvormed digitaliseringen skal ske.

Virksomheder får ingen tid til at orienterer sig i markedet for hvad der er den bedste digitale løsning for dem og om de ikke skal stille sig tilfreds med en semidigital løsning.

Der er store besparelser ved digitalisering

Virksomhederne skal huske at alt ansvar i bogføringsloven falder tilbage på ledelsen og kun ledelsen.

Det er faktisk ganske uretfærdigt.

Ledelsen skal kende sit ansvar og ledelsen skal kende de bøder som de bliver pålagt, hvis virksomheden ikke overholder loven. Bøderne er meget store

Hvis man skal rådgive en virksomhed om bogføringsloven, så er det bedste råd, man kan give virksomheden, at man skal samle alt i et system.

Herved minimerer man risikoen for at overtrædelser af bogføringsloven.

Det er dog lige det modsatte af, hvad der er sket de sidste 15 år.

Men sådan er det – moden skifter.    

Vil du vide mere?

Få yderligere overblik over lovgivning til, hvordan du kommer i gang og funktionalitet i
e-Regnskab i vores Spørg og få svar sektion.

Lignende indlæg