Lovgivning

Ny lovgivning – Klar, parat, tidsregistrér! 
| | |

Ny lovgivning – Klar, parat, tidsregistrér! 

Fra den 1. juli 2024 træder nye regler om tidsregistrering af arbejde i kraft. Dette bygger på en beslutning, der blev truffet den 23. januar 2024 af Folketinget om ændringer i arbejdstidsloven. Lovkravet forlanger at alle virksomheder implementerer og benytter et tidsregistreringssystem.   Men hvorfor alt dette besvær, tænker du måske. Formålet er at sikre, at…

PDF-fakturaen er død. Fremtiden er e-Faktura
| |

PDF-fakturaen er død. Fremtiden er e-Faktura

Det er ikke få, men mange fakturaer der skal konverteres. Der sendes formentlig omkring 1 mia. fakturaer årligt i Danmark, eller ca. 4 mio. om dagen. Danske virksomheder kan glæde sig, for der er 80 % besparelse ved at gå fra PDF-faktura til e-Faktura, når man har det rigtige system.

Jan Hallerup holder foredrag hos Erhvervsstyrelsen
| | |

Jan Hallerup holder foredrag hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og NemHandel havde indkaldt store dele af IT-branchen til stormøde den 15. november 2022, hvor ca. 100 var mødt op. Dagsorden var præsentation af den nye infrastruktur og dialog om den fortsatte udvikling. Jan Hallerup var blevet anmodet om at holde et indlæg om vores erfaringer med e-Fakturering og vores syn på fremtiden. HallerupNet…

Firmakonference
| | |

Firmakonference

Afholdte vi på Kragerup Gods, fredag den 4. november 2022. Dagsorden var: Vi havde en god dag i smukke omgivelser og lejlighed til masser af snak med kollegaer fra andre afdelinger og teams i firmaet. Det er et spændende år vi går i møde. Vi skal registreres som et digitalt bogføringssystem og i den forbindelse…

NemHandel infrastruktur klargøres til fremtidens digitalisering
| | |

NemHandel infrastruktur klargøres til fremtidens digitalisering

Alle virksomheder i Danmark skal snart udelukkende sende og modtage fakturaer via NemHandel NemHandel infrastrukturen skal benyttes fra 1. januar 2024. Det er allerede om 15 måneder. HallerupNet er i dag NemHandel Acces Point, hvorfor vi får adgang til infrastrukturen 1. januar 2023, for at vi kan tilpasse vores infrastruktur til det nye NemHandel. Regeringen,…

Så du vores bannerannoncer i Børsen
| |

Så du vores bannerannoncer i Børsen

Vi afholdte seminar omkring den nye bogføringslov i Ringsted, Odense og i Aarhus. Deltagerne på vores seminarer tog godt imod os og det gør at vi får lyst til at lave endnu flere seminarer rundt omkring i Danmark. Deltagerne fik nogle overraskelser med hjem og noget at tænke over Modsat er det vores klare fornemmelse,…

Ny bogføringslov – data er dit ansvar
|

Ny bogføringslov – data er dit ansvar

Hvor befinder dine data sig, og hvem har det juridiske ansvar for at opbevare dem sikkert? Ny lovgivning kræver, at dine data er digitale, og det giver anledning til nogle overvejelser. Skal du revidere, hvor din virksomhed opbevarer data? For virksomhedsejere, direktører og bestyrelser er det helt naturligt at have et stort ansvar. Et ansvar…